Hồ Hoàn Kiếm ngập rác sau khi đón giao thừa 2018

Video
Giấy báo, túi ni long, đồ ăn bị người dân bỏ lại quanh hồ Gươm sau khi xem pháo hoa đón giao thừa 2018.

VIDEO MỚI NHẤT