Hổ lao vào chặn báo cứu chủ

Video
Con hổ đang nằm gần người coi thú bật dậy chặn lại con báo định vồ người coi thú ở Mexico.
Xem thêm

VIDEO MỚI NHẤT