Hổ mang trốn vào gầm ôtô sau khi nuốt chửng cóc

Video
Con rắn độc cố quấn chặt vào gầm xe để tranh thủ tiêu hóa cóc khiến đội cứu hộ gặp nhiều khó khăn trong việc kéo nó ra.