Hồ nước có hiện tượng kỳ lạ bất ngờ sôi sùng sục

Video
Hồ nước đang rất phẳng lặng, thì có hơi nóng thoát ra trên mặt nước và bỗng nhiên nước dâng cao, phun trào tung tóe khác nhau.