“Hổ Syria” tung hung thần phản lực nhiệt áp, xe tăng vào chiến trường

Video
Quân đội Syria, chủ lực là sư đoàn cơ giới số 4 và sư đoàn Tiger, cùng nhiều đơn vị khác chuẩn bị tiến công ở Idlib. Hama, Latakia. Ngoài tăng thiết giáp, pháo binh hạng nặng, các phương tiện hạng nặng như pháo phản lực nhiệt áp, cầu tự hành thiết giáp MTU-20 cũng được điều động đến chiến trường.