Hồ thủy lợi ở Đắk Lắk cạn trơ đáy do hạn hán kéo dài

Video
Nhiều hồ thủy lợi tại ở Đắk Lắk cạn trơ đáy trong trận hạn hán khốc liệt, chủ rẫy cà phê ở xa phải dùng máy bơm rồi còng lưng kéo ống dẫn nước về tưới cây.