Hổ trắng quý hiếm sinh con ở Thảo cầm viên Sài Gòn

Video
Cặp hổ trắng Bengal nhập từ Canada 6 năm trước vừa sinh 3 con tại Thảo cầm viên Sài Gòn. Bạch hổ này là loại quý hiếm, còn rất ít trên thế giới.