Hồ trên núi sâu nhất thế giới

Video
Hồ Tian Chi nằm trên đỉnh Trường Bạch sâu trung bình 204 m, dự trữ lượng nước ngọt đủ để cung cấp cho cư dân Bắc Kinh trong 22 tháng.