Hỗ trợ ngư dân đóng tàu vỏ thép ra khơi

Video
Mô hình đóng tàu vỏ thép thay thế tàu vỏ gỗ mà Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy đang triển khai đã bước đầu mang lại kết quả khả quan. Với sự chắc chắn của tàu vỏ thép nhiều ngư dân sẽ yên tâm bám biển hơn.