Hổ trốn khỏi lồng khi đang biểu diễn xiếc

Video
Sau khi bỏ chạy khỏi rạp xiếc, con hổ bị xe đâm trúng và chết trên đường đưa tới sở thú.