Hố tử thần nuốt chửng cả bàn tiệc và 6 người đang ăn cưới

Video
Một hố tử thần bất ngờ xuất hiện giữa đám cưới, nuốt chửng nguyên một bàn tiệc cùng 6 người đang ăn cỗ.