DMCA.com Protection Status

Hòa Bình: Cầu treo thủng lỗ

Video
Nhiều tấm ván lót mục nát, dây cáp và lan can hoen rỉ trên cây cầu nối thôn Mỵ và thôn Ba Giang khiến 4 người từng bị rớt khi qua sông.