Hóa chất nhuộm măng, cải chua độc hại thế nào

Video
Chất cấm Aurmine (vàng O) là chất nhuộm vải nhưng đang được nhiều người dùng làm màu cho măng, cải chua. Theo Cơ quan nghiên cứu ung thư quốc tế của WHO (IARC) đây là chất đứng hàng thứ 5 trong 116 chất gây ung thư hàng đầu trên thế giới.
Xem thêm