Hoa đăng rực sáng kênh Nhiêu Lộc trong lễ Phật đản

Video
Hàng nghìn người đến chùa Pháp Hoa, quận 3, TP HCM tối qua để tham gia lễ thả hoa đăng mừng Phật Đản.