‘Hỏa Diệm Sơn’ bốc cháy không ngừng nghỉ suốt 4000 năm bất chấp mưa tuyết

Video
Suốt hàng nghìn năm qua, ngọn núi vẫn âm ỉ bốc cháy không ngừng nghỉ, bất chấp cả những ngày mưa tuyết cũng không bị dập tắt.