Họa sĩ tạo hình rồng phun nước

Video
Rồng phun nước dài gần 7 m, cao hơn 3 m nằm trên xe hoa có thể cử động, được họa sĩ Phạm Văn Phúc huyện Phú Tân tạo hình để phục vụ các lễ hội.
Xem thêm