Hoảng hồn thanh chắn nâng lên trước khi tàu chạy tới

Video
Khi đoàn tàu sầm sập chuẩn bị lao tới, thanh chắn tàu đột nhiên nâng lên rồi một loạt xe máy và ôtô phi qua đường ray. May mắn không có tai nạn xảy ra nhưng người tham gia giao thông bị một phen hú vía.