Học sinh lớp 2 không biết đọc, hiệu trưởng từ chức

Video
Học sinh lớp 2 chưa biết đọc, hiệu trưởng xin từ chức xuống làm giáo viên. Sự việc hi hữu này diễn ra tại Trường Tiểu học thị trấn Lịch Hội Thượng A,huyện Trần Đề, Sóc Trăng.