Hồi sinh sông Tô Lịch sẽ góp phần phát triển du lịch tâm linh

Video
Nguyên Giám đốc Cty Thoát nước Hà Nội Lê Minh Châu cho rằng, việc hồi sinh sông Tô Lịch sẽ phục vụ cho du lịch tâm linh nối liền các chùa ở hồ Tây, đến đền Voi Phục, chùa Láng…
Xem thêm