Hội thảo bán cao hồng sâm, người tiêu dùng có bị móc túi đau đớn?

Video
Một hội thảo diễn ra liên tục nhiều tháng, thành viên tham dự chủ yếu là các bà, các cô, các mẹ đã lớn tuổi, mặt hàng là cao hồng sâm nguyên chất Hàn Quốc với mức giá 7,5 triệu đồng/hộp..., chuyện gì đang diễn ra ở đây?