Hơn 100 năm phát triển thời trang Nhật

Video
Phụ nữ Nhật chuộng mặc đồ truyền thống từ những năm 1860 đến 1950 nhưng sau đó họ hướng đến các trang phục bất quy tắc, phá cách.