Hơn 300 chiếc xe cổ quy tụ ở Sài Gòn

Video
Hàng trăm xe cổ sản xuất từ thế kỷ trước quy tụ từ các CLB được trưng bày tại Ngày hội xe cổ Sài Gòn, diễn ra ngày 28-29/7.