Hơn 71.000 người mắc sốt xuất huyết: Bệnh viện quá tải

Video
Tính đến thời điểm này, số người mắc sốt xuất huyết trên cả nước đã lên tới hơn 71.000, con số này có lẽ chưa dừng lại trong thời gian tới.