Hỗn loạn tại khu vực động đất ở Indonesia

Video
Sau gần 3 ngày khi thảm họa xảy ra, mọi thứ ở Indonesia vẫn trong tình trạng hỗn loạn do việc cứu hộ chưa thể tiến hành kịp thời.

VIDEO MỚI NHẤT