Hơn nửa triệu người dùng Android bị lừa tải game chứa mã độc

Video
Hãy cẩn thận khi tải ứng dụng từ Google Play, đặc biệt nếu đó là một trong 13 trò chơi lái xe của nhà phát triển Luiz Pinto.
Xem thêm