Hơn trăm xe máy bị vứt bỏ trong bến xe ở Sài Gòn

Video
Hơn 100 xe máy gửi trong bãi ở bến xe Miền Đông nhiều năm qua không có người đến nhận, nhiều xe hư hỏng mục nát.