Hú vía cảnh 2 người chơi dù lượn bị xoắn vào nhau rơi tự do

Video
Video clip sau ghi lại cảnh thót tim khi 2 chiếc dù lượn bị xoắn vào nhau ở trên không khiến 2 người lượn dù đó bị rơi tự do một lúc.