Huấn luyện cất hạ cánh trực thăng trên tàu

Video
Từ 4 giờ sáng, các chiến sĩ thuộc Trung đoàn 917, Sư đoàn Không quân 370, phải tập luyện thuần thục kỹ năng bay treo, để cất hạ cánh trực thăng trên tàu.