Hung thần Amazon khiến trăn anaconda và cá sấu dè chừng

Video
Báo đốm có lực cắn 95 kg/cm2, có thể làm vỡ sọ con mồi bằng một nhát cắn nên chúng dễ dàng săn trăn anaconda và cá sấu caiman.
Xem thêm