Hướng dẫn chi tiết loại bỏ mã độc trên Facebook Messenger

Video
Nhiều người sử dụng Facebook Messenger đã nhận được một tập tin.zip có đính kèm mã độc. Tuy nhiên người dùng thông thường nhầm tưởng là tập tin Video (mp4) nên mở tập tin, khiến máy tính chạy rất chậm.