Hướng dẫn sử dụng 4 giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia 2015

Video
4 giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia có điểm tất cả môn mà thí sinh đăng ký dự thi. Trong 4 phiếu này, có 1 phiếu dùng để xét tuyển nguyện vọng 1 vào các trường đại học - cao đẳng, 3 phiếu còn lại sẽ dùng để xét tuyển các nguyện vọng bổ sung.

VIDEO MỚI NHẤT