DMCA.com Protection Status

Hút hàng tấn dầu chảy ra sông

Video
Trung tâm ứng cứu sự cố môi trường huy động máy móc thiết bị xử lý hàng tấn dầu của công ty xi măng Chinfon chảy ra sông Tràng Kênh do bục đường ống hôm 10/11.
Xem thêm

VIDEO MỚI NHẤT