Hy hữu: 2 cụ ông cưới nhau để trốn nộp thuế thừa kế

Video
Hai cụ ông ngoài 80 tuổi ở Ireland nghĩ ra cách trốn thuế chưa từng có khi chấp nhận kết hôn đồng tính để tránh phải nộp thuế kế thừa tài sản.