In chữ thư pháp lên quả xoài bán Tết

Video
Ông Bùi Văn Thức, 40 tuổi, áp dụng kỹ thuật từ ánh sáng để in chữ thư pháp lên gần 800 quả xoài, bán với giá 150.000 - 350.000 đồng mỗi trái.