Intel xác nhận lỗ hổng bảo mật trong chip máy tính

Video
Trước những thông tin cảnh báo về lỗ hổng bảo mật trong các chip máy tính, ngày 3/1, tập đoàn Intel đã xác nhận về lỗ hổng an ninh trong các chip của hãng này, cho phép tin tặc tiếp cận thông tin được lưu trữ trong hầu hết các hệ thống máy tính hiện đại. Tuy nhiên, Intel khẳng định nguy cơ an ninh là rất nhỏ và đang tìm cách vá lỗi.