Ipad 9.7 (2018) - chiếc Tablet rẻ nhất của Apple

Video
iPad mới có thể ra mắt vào nửa cuối 2018, nhằm đảm bảo Apple có thể bán trên 10 triệu máy mỗi quý.