iPhone 6 bản mô hình xuất hiện tại Hà Nội

Video
Mô hình iPhone 6 của một cửa hàng điện thoại ở Hà Nội không khác biệt với hình ảnh xuất hiện trên mạng. Máy có màn hình rộng và thiết kế mỏng hơn 5S.