Iphone XS được bày bán như mớ rau ngoài chợ ở Hồng Kông

Video
Tương tự năm ngoái, Hong Kong luôn khác biệt với phần còn lại của thế giới khi có những "Apple Store" lề đường.

VIDEO MỚI NHẤT