'Kangaroo mini' 80 triệu đồng

Video
Đàn chuột túi Wallaby (Kangaroo mini) được một trang trại huyện Thanh Trì nhập từ Hà Lan, giá mỗi con từ 40 đến 80 triệu đồng.