DMCA.com Protection Status

Kẻ gian trộm điện thoại trước mặt chủ tiệm

Video
Lợi dụng lúc chủ tiệm nghe điện thoại, tên trộm nhanh chóng đánh cắp 2 chiếc điện thoại chỉ trong tích tắc.