Kế hoạch chuyển ma túy vào Việt Nam bị phá sản

Video
Hai người Lào vận chuyển 215.000 viên ma tuý tổng hợp đã bị bắt vào chiều 3/10 khi đang chuẩn bị đưa vào Việt Nam.