Kéo côn bắt cá lóc đồng mùa lũ ở Đồng Tháp Mười

Video
Người dân Long An chạy xuồng có gắn que sắt (côn) trên đồng, cá giật mình trốn dưới bùn, họ chỉ cần theo dấu tăm cá rồi dùng nơm bắt.