Kết cục buồn của máy bay 'nối liền' Mỹ và châu Âu

Video
Concorde là máy bay siêu thanh thương mại thành công nhất từng hoạt động bên cạnh Tupolev Tu-144. Nhưng đều có kết cục buồn và không có mẫu thứ 3 nào được chế tạo thêm.