Khác biệt giữa con gái Sài Gòn và Hà Nội

Video
Con gái Sài Gòn thích ăn me. Con gái Hà Nội thích ăn sấu. Ai chửi con gái Sài Gòn sẽ bị "nghỉ chơi". Ai chửi con gái Hà Nội sẽ bị chửi lại

VIDEO MỚI NHẤT