Khách sạn nổi chống sóng thần ở Nhật Bản

Video
Phòng khách sạn có hình cầu với khả năng chứa khoảng 100 người khi xảy ra sóng thần. Phòng khách sạn có hình cầu với khả năng chứa khoảng 100 người khi xảy ra sóng thần.