Khách sạn trong không gian đầu tiên trên thế giới

Video
Một công ty Mỹ công bố kế hoạch xây trạm vũ trụ kiểu tàu du lịch di chuyển quanh Trái Đất, dành cho các nhà nghiên cứu và du khách thích trải nghiệm.