DMCA.com Protection Status

Khách Tây cảm ơn Việt Nam khi hết cách ly

Video
120 người nước ngoài đến từ Mỹ, Hàn Quốc, Nga... hoàn thành cách ly 14 ngày, họ cảm ơn Việt Nam sau khi có kết quả âm tính nCoV.

VIDEO MỚI NHẤT