Khách thập phương chen nhau đến hội chùa Hương

Video
Từ sớm đã có rất đông khách thập phương mang theo lễ vật , tiền vàng,hoa quả và cả lễ mặn vào chùa Hương lễ bái. Giá đò và giá cáp treo năm nay không tăng so với mọi năm.

VIDEO MỚI NHẤT