Khám phá cuộc sống của bộ lạc nguyên thủy còn sót lại trên thế giới

Video
Những gì đang diễn ra hàng ngày tại bộ lạc này là chính thế giới thu nhỏ của hàng triệu năm về trước.