Khẩu trang làm từ màng lọc của điều hòa không khí

Video
Công ty Hong Kong sản xuất khẩu trang từ loại màng lọc dành cho máy móc, điều chỉnh để người đeo có thể hít thở.